Apie firmą  
  Partneriai  
  Ecomatic.eu  
RUS   Tinklapio struktūra ]
 
 
 

1-dujų portatyvinis detektorius GasAlertClip Extreme

Populiariausias portatyvinis detektorius pasaulyje. 
Dujos: anglies monoksidas (smalkės) (CO), sieros vandenilis (H2S), deguonis (O2), sieros dioksidas (SO2). 
Integruota automatinė įvykių registracija.
Išsamiau
   

1-dujų portatyvinis detektorius GasAlert Extreme

Dujos: H2S, CO, O2, SO2, PH3, CI2, NH3, NO2, HCN, ClO2, O3, NO, C4H4O (etileno oksidas) 
Keičiami jutikliai ir baterija, integruota automatinė įvykių registracija.
Išsamiau
   

1-4 dujų portatyvinis detektorius GasAlert Quattro

Dujos: anglies monoksidas (smalkės) (CO), sieros vandenilis (H2S), deguonis (O2) ir sprogios dujos.
Pdidintas jutiklių CO ir H2S stabilumas įprastų pramoninių dujų atžvilgiu (metanolas ir etanolas).
Galimybė pasirinkti sprogių dujų matavimą (0-100% ASR arba 0-5.0% tūrio metanui). 
Tiekiama su 1, 2, 3 arba 4 jutikliais. Keičiami jutikliai ir matinimo blokas.

Išsamiau
   

1-4 dujų portatyvinis detektorius GasAlertMicroClip

Dujos: anglies monoksidas (smalkės) (CO), sieros vandenilis (H2S), deguonis (O2) ir sprogios dujos. 
Galimybė pasirinkti sprogių dujų matavimą (0-100% ASR arba 0-5.0% tūrio metanui) 
Tiekiama su 1, 2, 3 arba 4 jutikliais Keičiami jutikliai, integruota automatinė įvykių ir matavimų registracija.
Išsamiau
   

1-4 dujų portatyvinis detektorius GasAlertMax XT

Dujos: anglies monoksidas (smalkės) (CO), sieros vandenilis (H2S), deguonis (O2) ir sprogios dujos. 
Galimybė pasirinkti sprogių dujų matavimą (0-100% ASR arba 0-5.0% tūrio metanui) Tiekiama su 1, 2, 3 arba 4 jutikliais Integruotas siurblys Keičiami jutikliai, integruota automatinė įvykių ir matavimų registracija.
Išsamiau
   

1-5 dujų portatyvinis detektorius GasAlertMicro 5 (IR, PID)

Standartinės versijos matuojamos dujos: H2S, CO, O2, SO2, PH3, NH3, NO2, HCN, Cl2, ClO2, O3 ir sprogios dujos. 
IR versijos matuojamos dujos: CO2, standartinės versijos dujos. 
PID versijos matuojamos dujos: LOJ (lakūs organiniai junginiai), standartinės versijos dujos. 
Tiekiama su 1, 2, 3, 4 arba 5 jutikliais, su siurbliu arba be siurblio. Keičiami jutikliai ir akumuliatorius, integruota automatinė matavimų registracija.
Išsamiau
   

Automatinė testavimo stotis MicroDock II

Automatinė detektorių GasAlertClip Extreme, GasAlert Extreme, GasAlert Quattro, GasAlertMicroClip, GasAlertMax XT ir GasAlertMicro 5 IR testavimo ir kalibravimo stotis.
Išsamiau
   

Nešiojamieji įvairių rūšių dujų monitoriai Impact, Impact Pro, Impact Pro IR

Personalinis įvairių rūšių dujų monitorius, nuo 2 iki 4 rūšių dujų.
Išsamiau
   

Daviklių kasetė Impact ir Impact Pro

Įrenginių Impact daviklių kasetė yra skirta vienu metu stebėti 2-jų, 3-jų arba 4-ių rūšių dujas.
Išsamiau
   

Kalibravimo įrenginys Enforcer

Automatinis veikimo patikrinimo ir kalibravimo įrenginys iki keturių rūšių dujų Impact, Impact Pro, Impact Pro IR įrenginių daviklių kasetei (O2, CO, H2S, degių dujų %LEL).
Išsamiau
   

Sujungimo sistema Safelink

Sujungimo sistema, skirta tarpusavyje sujungti du Impact Pro arba Impact Pro IR jutiklius, naudojama pavojingose zonose.
Išsamiau
   
 
Ecomatic AS
Atstovybė Lietuvoje
Žalgirio g. 88
LT-09303 Vilnus, Lithuania
Tel: +370 5234 0912
Faksas: +370 5234 0897
E-paštas: eco@ecomatic.lt

www.ecomatic.lt